Tio fågelbilder, tio olika arter…

4058 (1)

4059 (2)

4060 (3)

4061 (4)

4062 (5)

4063 (6)

4064 (7)

4065 (8)

4066 (9)

4067 (10)

Visar tio analoga fågelbilder på tio olika arter. Bilden på ladusvalorna är från Hallands Väderö i Skåne, med Nikon F3 och 28mm. Grönsångaren i flykt är från Axelstorp i Skåne, med Nikon F5 och 400mm. Den unga gråtruten är också från Hallands Väderö, med Nikon F3 och 28mm med avtonat gråfilter. Starflockarna och regnbågen är från Utvälinge i Skåne, med Nikon F3 och 20mm. Dessutom avtonat gråfilter i kombination med avtonat orangefilter. Sångsvanen är från Rössjön i Skåne, med Nikon F5 och 800mm. Tobisgrisslan i solnedgången är också från Hallands Väderö, med Nikon F3 och 1000mm spegeltele. Den spelande orrtuppen i morgonljuset är från Älemossen i Skåne, med Nikon F3 och 600mm. Skrattmåsen i kvällsljuset är från Sven Johns udde i Skåne, med Nikon F3 och 1000mm spegeltele. Havstruten framför kvällssolen är från Hallands Väderö, med Nikon F3 och 1000mm. Kanadagässen i kvällsljuset är från Ugglarp i Skåne, med Nikon FA och 300mm.

(Bild 1 – Ladusvalor, 1999)
(Bild 2 – Grönsångare, 1999)
(Bild 3 – Ungtrut, 1999)
(Bild 4 – Starar och regnbåge, 1993)
(Bild 5 – Sångsvan, 2000)
(Bild 6 – Tobisgrissla, 1989)
(Bild 7 – Orre, 1987)
(Bild 8 – Skrattmås, 1988)
(Bild 9 – Havstrut, 1988)
(Bild 10 – Kanadagäss, 1992)