Tio olika fåglar…

3985 (1)

3986 (2)

3987 (3)

3988 (4)

3989 (5)

3990 (6)

3991 (7)

3992 (8)

3993 (9)

3994 (10)

Visar en serie på tio olika fåglar, fotograferade på helt olika sätt. Gräsänderna är från Skälderviken i Skåne, med Nikon F3 och 16mm fisheye. Dessutom använde jag radiostyrning av kameran. Fiskmåsen är från Hallands Väderö i Skåne, med Nikon F3 och 20mm. Sångsvanen är från Skäralid i Skåne, med Nikon F3 och 105mm. Det är en spegling i Skärdammen placerad upp-och-ner. Tornseglaren mot solen är från Bergen i Norge, med Nikon F3 och 400mm. Berganden i kvällsljuset är från Mývatn på Island, med Nikon FA och 800mm. Småtärnan i kvällsljuset är från Sandön i Skåne, med Nikon F4 och 1200mm. Stormfågeln är från Doolin på västra Irland, med Nikon FA och 400mm. Kärrsnäpporna är från Sandön i Skåne, med Nikon F3 och 600mm. Tofsvipan i det sena kvällsljuset är från Storetvedt utanför Bergen i Norge, med Nikon F3 och 300mm. Strandskatan i skymningsljuset är från Dagshög i Skåne, med Nikon F5 och 400mm.

(Bild 1 – Gräsänder, 1988)
(Bild 2 – Fiskmås, 1989)
(Bild 3 – Sångsvan, 1989)
(Bild 4 – Tornseglare, 1985)
(Bild 5 – Bergand, 1995)
(Bild 6 – Småtärna, 1993)
(Bild 7 – Stormfågel, 1995)
(Bild 8 – Kärrsnäppor, 1987)
(Bild 9 – Tofsvipa, 1985)
(Bild 10 – Strandskata, 1997)

Gillar ni att fotografera is?

3977 (1)

3978 (2)

3979 (3)

3980 (4)

3981 (5)

3982 (6)

3983 (7)

3984 (8)

Varje vinter blir det nya isbilder. Antingen jag går längs en liten bäck, längs en skogstjärn eller vid en bergvägg. Is finns överallt. Blå is inne i skuggorna, brinnande kvällsljus som speglas i isytan, spännande former och mönster… Alltid blir det nya bilder, varje vinter. Men jag har också en känsla att många fotografer sysslar med annat under vintern – det är sällan jag ser isbilder från andra fotografer. Där man inte förstört färger och ljus med att köra vitbalansen på auto, eller att man vågar gå tillräckligt nära och långt in i abstraktionerna.

Visar åtta analoga isbilder. Åttonde bilden är en hyllning till en av mina fotografiska förebilder Ernst Haas och hans fantastiska bok ”Creation”. En bok som symboliserar skapelseberättelsen och innehåller bilder på glödande lava och även stelnad lava. Tycker att bilden ger dessa associationer.

(Bild 1 – Ismönster, 2000)
(Bild 2 – Isigt eklöv, 1987)
(Bild 3 – Isblåsor och näckrosblad, 2000)
(Bild 4 – Isblåsor, 2000)
(Bild 5 – Isvargen, 1995)
(Bild 6 – Avtryck, 2000)
(Bild 7 – Is och ljus, 1999)
(Bild 8 – Creation, 1999)