Några olika bilder på växter…

3964 (1)

3965 (2)

3966 (3)

3967 (4)

3968 (5)

3969 (6)

3970 (7)

3971 (8)

3972 (9)

3973 (10)

Visar även tio bilder på olika växter jag fotograferat genom åren.

Första bilden på maskrosen är från Fanore på västra Irland, med Nikon F3 och 16mm fisheye. Maskrosorna underifrån är från Båstad i Skåne, med Nikon F3 och 20mm. Bilden på vit sötväppling underifrån är från Ängelholm i Skåne, med Nikon F3 och 16mm fisheye. Bilden på blåsipporna är från Ängelsbäckslund på Bjäre i Skåne, med Nikon F3 och 210mm. Bilden på liljekonvalj i kvällsljus är från Mullsjö, med Nikon F3 och 105mm. Bilden på rosenrot är från Dýrhólaey på södra Island, med Nikon F3 och 55mm. Bilden på hålnunneört är från Dalby söderskog nationalpark i Skåne, med Nikon F3 och 20mm. Avtonat gråfilter över bakgrunden. Bilden på linnea är från Ryfors gammelskog utanför Mullsjö, med Nikon F3 och 210mm. Bilden på klockljung med månen i det tidiga gryningsljuset är från Vysslemyr i norra Skåne, med Nikon F3 och 28mm. Avtonat gråfilter över himlen. Bilden på strandaster i det sena skymningsljuset är från Gröthögarna i Skåne, med Nikon F3 och 28mm. Avtonat gråfilter över himlen och en riktig lång slutartid på runt 30 minuter.

(Bild 1 – Maskros, 1995)
(Bild 2 – Maskrosor, 1989)
(Bild 3 – Vit sötväppling, 1988)
(Bild 4 – Blåsippor, 1996)
(Bild 5 – Liljekonvalj, 1991)
(Bild 6 – Rosenrot, 1995)
(Bild 7 – Hålnunneört, 1988)
(Bild 8 – Linnea, 1994)
(Bild 9 – Klockljung, 1998)
(Bild 10 – Strandaster, 1998)

Några bilder på skogshare…

3954 (1)

3955 (2)

3956 (3)

3957 (4)

3958 (5)

3959 (6)

3960 (7)

3961 (8)

3962 (9)

3963 (10)

I tillfälle någon skulle ha missat det tidigare så har jag rätt mycket bilder på skogshare… De flesta är fotograferade på Hallands Väderö i Skåne mellan 1987 och 2001. Mest intensivt var mitt skogshareprojekt 1989, 1990, 1998 och 1999. Under 1998 arbetade jag i första hand med en och samma hare som fick namnet Truls, under 1999 i första hand med Krisse. Just med dessa två individer fick mitt projekt ett ännu större dokumentärt värde, då det gav mig en mycket bra inblick i hur livet ser ut för en hare under en längre tid. Bland annat följde jag Krisse under ett helt dygn för att se en hares dygnsrytm. Mellan mars och september har jag i huvudsak fotograferat skogshararna på Väderön. Mitt i vintern blev det inga bilder, då de oftast gömde sig långt in i enbusksnåren, för att skydda sig mot jagande kungsörn och havsörn. Under sommarhalvåret var det betydligt lugnare för hararna, hotet kom i första hand från havstrutarna som då och då kunde ta en liten unghare.

De flesta bilder jag har på skogshararna från Väderön är fotograferade i kvällsljus, självklart för att jag gillade kvällsljuset men också i första hand för att hararna då var mest aktiva.

Visar tio bilder, där de flesta är på Truls och Krisse. Sjunde bilden som är från 1990 är med Kodachrome 64. Bilderna på Truls är med Fujichrome Velvia 50 och bilderna på Krisse är med Ektachrome 100 VS. Jag har ett antal bilder med vidvinkel; som 20mm, 28mm och 16mm fisheye. Men de flesta bilderna är med olika teleobjektiv som 300mm/2.8, 400mm/2.8, 500mm/4, 600mm/4 och 800mm/5.6. Vid vissa tillfällen arbetade jag också med spegeltelen på 500mm och 1000mm, för att få fram speciella ljuseffekter.

Första bilden är med Nikon F3 och 28mm. Andra bilden är med Nikon F5 och 500mm. Tredje bilden är med Nikon F5 och 500mm. Fjärde bilden är med Nikon F5 och 400mm. Femte bilden är med Nikon F5 och 400mm. Sjätte bilden är med Nikon F5 och 500mm. Sjunde bilden är med Nikon F4 och 600mm. Åttonde bilden är med Nikon F5 och 500mm. Nionde bilden är med Nikon F5 och 500mm. Tionde bilden är med Nikon F5 och 500mm.

(Bild 1 – Truls, 1998)
(Bild 2 – Truls, 1998)
(Bild 3 – Truls, 1998)
(Bild 4 – Krisse, 1999)
(Bild 5 – Krisse, 1999)
(Bild 6 – Truls, 1998)
(Bild 7 – Skogshare i kvällsljus, 1990)
(Bild 8 – Truls, 1998)
(Bild 9 – Truls, 1998)
(Bild 10 – Truls, 1998)