Några bilder på högkant…

3901 (1)

3902 (2)

3903 (3)

3904 (4)

3905 (5)

3906 (6)

3907 (7)

3908 (8)

Visar åtta djurbilder på högkant. Ormvråken är från Ekered i Halland, med Nikon F3 och 300mm. Tofsmesen är från Össjö i Skåne, med Nikon F3 och 135mm. Skogsharen med tungan är från Hallands Väderö i Skåne, med Nikon F3 och 300mm. Äppleälgen är från Halleberg i Västergötland, med Nikon F3 och 300mm. Talgoxen är från Sibirien utanför Ängelholm i Skåne, med Nikon F3 och 600mm. Sädesärlan i soluppgången är från Brängen utanför Mullsjö, med Nikon F3 och 300mm. Varfågeln i solnedgången är från Hägnåsen i Dalarna, med Nikon F3 och 300mm. Skogsharen i ängen är från Hallands Väderö i Skåne, med Nikon F5 och 500mm.

(Bild 1 – Ormvråk, 1989)
(Bild 2 – Tofsmes, 1998)
(Bild 3 – Skogshare, 1987)
(Bild 4 – Äppleälg, 1987)
(Bild 5 – Talgoxe, 1987)
(Bild 6 – Sädesärla, 1991)
(Bild 7 – Varfågel, 1987)
(Bild 8 – Skogshare, 1998)