Fisk…

3720 (1)

3721 (2)

3722 (3)

3723 (4)

3724 (5)

Visar några bilder på fisk. Kanske inte det jag fotograferat oftast genom åren, men det har blivit några bilder lite då och då. Lyrtorsken och sejen är från Hellesøy i Norge. Strömmingen är från Trollharen i Hälsingland. Ynglen är från Kuggören i Hälsingland. Guldfiskarna är från Krapperup i Skåne.

(Bild 1 – Lyrtorsk, 2005)
(Bild 2 – Sej, 2005)
(Bild 3 – Strömming, 2005)
(Bild 4 – Yngel, 2005)
(Bild 5 – Guldfisk, 1983)