Fåglar och ljus…

3715 (1)

3716 (2)

3717 (3)

3718 (4)

3719 (5)

Visar fem nyinskannade diabilder, där temat är fåglar och ljus. Törnsångaren är från Hallands Väderö, med Nikon F3 och 300mm. Småtärnorna är från Vejbystrand, med Nikon F3 och 1000mm. Sädesärlan är från Sandön, med Nikon F4 och 1000mm. Tobisgrisslan är från Hallands Väderö, med Nikon F3 och 1000mm. Storskarven är från Dagshög, med Nikon F4 och 600mm. Samtliga från nordvästra Skåne.

(Bild 1 – Sjungande törnsångare, 1989)
(Bild 2 – Småtärnor, 1990)
(Bild 3 – Sädesärla, 1993)
(Bild 4 – Tobisgrissla, 1989)
(Bild 5 – Storskarv, 1992)