Tio skogsbilder från 2014…

3697 (1)

3698 (2)

3699 (3)

3700 (4)

3701 (5)

3702 (6)

3703 (7)

3704 (8)

3705 (9)

3706 (10)

Hittills i år har det blivit rätt mycket skogsfotografering. Några av dessa har jag redan visat, men jag visar nu tio bilder till. Några bilder med kamerarörelser, några dubbelexponeringar och några multiexponeringar. Första och tredje bilden är däremot ”helt vanliga” exponeringar. Skogstemat är verkligen en outtömlig motivkälla, alltid finns det nya bilder att hämta fram här från Mullsjöskogarna.

(Bild 1 – Böjda björkar, 2014)
(Bild 2 – Avsågad, 2014)
(Bild 3 – Avsågad och igenväxt, 2014)
(Bild 4 – 7even, 2014)
(Bild 5 – Rötter, 2014)
(Bild 6 – Björkar, 2014)
(Bild 7 – Björk, 2014)
(Bild 8 – Mot mossen, 2014)
(Bild 9 – Björkdans, 2014)
(Bild 10 – Fallen, 2014)