Fåglar i sin miljö…

(Rödspov, 1989)

(Gluttsnäppa, 2008)

(Gräshoppsångare, 2006)

(Svart rödstjärt, 2006)

(Kungsfiskare, 1994)

Under alla mina år som naturfotograf har fåglarna varit ett ständigt återkommande motiv. Om jag tittar i arkivet är det just fåglarna, tillsammans med landskapen, som står för flest bilder. Ofta kombinerar jag också dessa; där jag väljer att göra bilder där fåglarna är en del av sitt landskap eller sin miljö. Visst gör jag även närbilder på fåglar, men ofta tycker jag det är mer intressant att få fåglarna mer som en liten del i en större helhet. Rödspoven är från en strandäng på östra Öland, och den sitter ofta på en stenmur och spanar. Här använde jag Nikon F3 och 300mm. Gluttsnäppan är från Ålsjön vid Söderhamn i Hälsingland, där den ofta rastar under vårsträcket. Bilden är fotograferad sent på kvällen från gömsle, med Nikon D200 och 400mm. Gräshoppsångaren är från Granskärs våtmark utanför Söderhamn, där man ofta får höra den sjunga under klara och varma majkvällar. Här sitter den djupt inne i vassen, knappt skönjbar i all vegetation. Jag använde Nikon D100 och 400mm. Den svarta rödstjärten är från ett industriområde i Ljusne i Hälsingland, en typisk miljö just för den arten. Här använde jag Samsung Pro 815 och 170mm. Kungsfiskaren är fotograferad i skymningsljuset vid Rönneå i Skåne, en klassisk kungsfiskarplats. Jag fotograferade från gömsle med Nikon F3 och 135mm.