Kombinationer…

(Stor och liten, 2013)

(Tornseglare och moln, 2013)

(Kaja och tornseglare, 2013)

(Grönfink och moln, 2013)

(Tornseglare och ljus, 2013)

”Det är inte i motivet som bilden uppstår, det är i kombinationen av motiv!”

Fem nya bilder som alla visar på olika kombinationer av motiv.