Pilfink…

(Pilfink, 2013)

En bild från idag. En pilfink flyger över och mot solen.

(Pentax K20D, 30mm, bländare 9, 1/4000 sekund och 100 ISO)

Några nyinskannade skogsharebilder…

(Skogshare 1, 1999)

(Skogshare 2, 1999)

(Skogshare 3, 1999)

(Skogshare 4, 1999)

Har skannat in lite diabilder de sista dagarna, bilder som jag tidigare aldrig visat. Här visar jag fyra sådana bilder på skogshare. Samtliga från 1999 och Hallands Väderö i Skåne. Samtliga är fotograferade med Nikon F5. Andra bilden är med 500mm spegeltele, de andra med vanlig 400mm. Filmen var Ektachrome 100 VS på samtliga.

Hale-Bopp-kometen…

(Hale-Bopp-kometen, 1997)

En nyinskannad bild från 18 april 1997, och en svårskannad bild. Många mörka toner som bättre framträder i en diaprojektor än som inskannad digital fil. Bilden är från Ryfors utanför Mullsjö.

(Nikon F3, 28mm, bländare 2.8, 2 minuter och Fujichrome Velvia 50)