Storskrakar…

(Storskrakar och pulka, 2013)

(Storskrake 1, 2013)

(Storskrake 2, 2013)

(Storskrake 3, 2013)

Fyra bilder på storskrakeparet vid Hulukvarn igår. Samtliga fotograferade med  Pentax K20D och 250mm.