Byrums raukar…

(Ljusbrytning, 1997)

(Fossil 1, 1995)

(Evigheten, 1998)

(Fossil 2, 1996)

Visar en serie landskapsbilder från Byrums raukar på norra Öland. Samtliga bilder är med Nikon F3 och 28mm på bländare 22. Avtonat gråfilter över himlen på samtliga bilder. Alla bilder är med Fujichrome Velvia på 50 ISO.