Några fåglar i flykt…

(Storskrake, 2006)

(Smålom, 2006)

(Tornseglare, 2009)

(Brun kärrhök, 2008)

(Grågås, 2005)

Det har blivit många bilder på fåglar i flykt genom åren. Visar här en serie på fem sådana bilder. Storskraken är från Söderhamn i Hälsingland, med Nikon D100 och 400mm. Smålommen är från Slakttjärn i Hälsingland, med Nikon D100 och 400mm. Tornseglaren är från Ålsjön i Hälsingland, med Nikon D200 och 400mm. Den bruna kärrhöken är också från Ålsjön, med Nikon D200 och 800mm. Grågåsen är också från Ålsjön, med Nikon F5 och 400mm.