NEJ & JA, del 2…

(Nej, 2013)

(Ja, 2013)

Ibland är det små detaljer som blir avgörande. Och det kan även kännas som tillfälligheter för vissa. Några väljer att kalla det för ”slumpen” eller ”turen”… I mitt fotograferande är det något jag oftast inte räknar med, även om jag vet att det kan ha stor betydelse särskilt när jag fotograferar olika däggdjur och fåglar. Det är ju aldrig helt säkert att jag kommer få möte ett rådjur eller en tjäder på nästa fotoutflykt…

Inom landskapsfotografin är det annorlunda. Där är det svårare att komma med ursäktar; till det egna fotograferandet som till andra fotografers bilder.

Sedan handlar det också om att minimera betydelsen av slumpen eller turen. I de två första bilderna på det täta snöfallet visste jag från tidigare erfarenheter att det kunde bli små detaljer som skilde de bra bilderna från mängden. Därför valde jag att göra en lång serie bilder – och detta fick jag bekräftat i efterhand då det inte fanns två bilder som var identiska.

I nejbilden saknar jag ett sammanhang mellan bildelementen. Grenarna har ingen ordning i hur de löper genom bilden och det finns ett mycket störande ljust fält uppe i höger hörn som får alldeles för stor uppmärksamhet. Detta drar till sig blicken alldeles för mycket från bildens mer försiktiga men viktigare delar. Snövädret har heller ingen klarhet i sig och verkar dra åt olika håll utan någon ordning.

I jabilden finns inte det störande ljusa fältet i höger hörn, då jag gjort små justeringar i utsnittet när jag fotograferade. Ni kan också se att grenarna samverkar på ett helt annat sätt i kompositionen. Här fick jag också med en större snöflinga i bilden som jag mer ser som en bonus, än en störande detalj.

Båda bilderna är med Samsung Pro 815 och 420mm. Bländare 8 och 1/50 sekund på 50 ISO. Bilderna är från 4 februari 2013.

I bilderna från lekplatsen är skillnaderna än mindre. Här är det enbart en liten skillnad i utsnittet. I nejbilden är utsnittet lite mer åt höger, vilket gör att det kommer med en liten störande detalj vid högerkanten. Dessutom är det lite för trångt vid trädet i bakgrunden till vänster. En liten justering av utsnittet till vänster ordnade detta för mig. I jabilden hänger elementen ihop bättre. Ni kan även se en liten justering i höjdled.

Jag gillar dessa ”kombinationsbilder” som detta är. Trädet och ”det naturliga” i kombination med lekplatsen och skolbyggnaden. Det ger nästan ett surrealistiskt intryck.

Båda dessa bilder är också med Samsung Pro 815 och 135mm. Bländare 8 och 1/60 sekund på 50 ISO. Dessa bilder är också från 4 februari 2013.

(Nej, 2013)

(Ja, 2013)