Enkla landskap i Dalarna…

(Nipfjället, 1999)

(Grövelsjön 1, 1999)

(Storsäternfallet, 2000)

(Njupeskär, 1999)

(Grövelsjön 2, 1999)

Bildserien bygger på få element och visar enkla landskap. Samtliga bilder är analoga och fotograferade med Ektachrome 100 VS. Alla bilder är också med Nikon F5 och 400mm. I bilden från Njupeskär ser ni många ljusa prickar i motljuset; detta är svärmande myror.