Några bilder på däggdjur…

(Surfande knubbsäl, 1995)

(Vildsvin, 2010)

(Rådjur 1, 2009)

(Rådjur, 2012)

(Ren, 2007)

Visar en serie på fem däggdjursbilder. Den surfande knubbsälen är från stranden utanför Jökulsarlón på södra Island, med Nikon FA och 400mm. Vildsvinet är en dubbelexponering från Strömsholm i Småland, med Nikon D200 och 400mm. Båda rådjursbilderna är från Mullsjöskogarna, med Nikon D200 och 400mm. Renarna är från Örsbäck i Västerbotten, med Nikon D200 och 400mm.