En av mina mest publicerade bilder…

(Maskrosor, 1987)

Guldharen som finns på framsidan av boken ”Naturen som fotomotiv” är min mest publicerade bild. Den gjorde jag 1990 på Hallands Väderö. På en god andra plats finns denna bild på två maskrosor från Hallamölla i östra Skåne. Bilden är från 1987 och jag gjorde den med Nikon F3 och 200mm. Filmen var Kodachrome 25. Just nu minns jag inte exakt vilken slutartid jag hade, men vill minnas att det var några sekunder.

Genom åren har bilden publicerats runt 15-20 gånger, i både Norge och Sverige. Den har även publicerats i USA och Tyskland, och länge var detta en av mina mest kända bilder. Bilden var också en ständigt återkommande bild på många av mina diaföreläsningar.