När elementen interagerar med varandra…

(Berguv, 2007)

Alla bilder är helheter, där de olika elementen interagerar med varandra. Antingen jag jobbar med landskap eller makro, fåglar eller däggdjur – så är bilden ett resultat av hur de olika detaljerna i bilden arbetar tillsammans. Det är så lätt att glömma detta; att exempelvis rådjuret eller korpen blir det som är bilden. Och inget annat, tyvärr. Eller så skänker man inte de andra elementen i bilden någon större tanke eller uppmärksamhet. Ett skarpt rådjur mitt i bild, med lagom diffus omgivning för att rådjuret ska bli tydligare. Eller så flyger korpen i ensam majestät mot den jämnblåa himlen, skarp och tydlig – men i övrigt säger inte bilden så mycket mer.

Titta på bilderna här; på berguven i sin torraka eller på gräsänderna som snabbt flyger iväg i snövädret. Var i bilden är berguven placerad? I mitten? Varför inte då? Finns det andra betydelsefulla element som interagerar med berguven? Titta diagonalt från berguven; finns det element som skapar balans i bildkompositionen? Och hur kan berguven ses så tydligt i bilden?

Titta även på bilden på gräsänderna. Trots den korta slutartiden (1/640 sek) så får man en rätt kraftig känsla av flykt och rörelse. Vad i bilden förstärker denna känsla, förutom de flygande gräsänderna då givetvis. Har dessa extraelement (kallas också för bimotiv) någon betydelse för hur vi upplever bilden? Titta även på färgerna i gräsänderna och sedan på färgerna i bakgrunden – ser ni några likheter?

(Gräsänder, 2007)