Fem fågelbilder…

(Grönsångare, 1999)

(Ormvråk, 1997)

(Tretåiga måsar, 1995)

(Storlom, 1994)

(Gråtrut, 1997)

Fem analoga fågelbilder med olika uttryck. Grönsångaren i sin sångflykt är från Djurholmen i Skåne. Nikon F5 och 400mm med Ektachrome 100 VS. Ormvråken är från Brammarps mosse i Skåne. Nikon FA och 400mm med Fujichrome Velvia 50. Kolonin av tretåiga måsar är från Látrabjarg på Island. Nikon F3, 28mm, avtonat gråfilter och Fujichrome Velvia 50. Storlommen är från Brängen utanför Mullsjö. Nikon F4, 1200mm och Fujichrome Velvia 50. Gråtruten är från Grytskär i Skåne. Nikon F3, 500mm, 3 minuter slutartid och Fujichrome Velvia 50.