Det personliga landskapet…

(Större hackspett, 2011)

Det är svårt att fotografera. Det är ännu svårare att hela tiden tänka ut nya bilder som är personliga för mig. Det är omöjligt att hela tiden vara en outtömlig källa till fantasifulla bilder som kan bära sig själva, genom mitt personliga bildspråk. Det är svårt att skriva en artikel om det personliga landskapet…

Denna artikel har jag faktiskt börjat skriva på rätt många gånger, men varje gång har jag kört fast i röriga eller för abstrakta tankar. Det är rätt svårt att försöka förklara varför jag gör som jag gör – och då särskilt om hur jag tänker i själva fotograferingsögonblicket.

Jag har haft många workshops i ämnet, om personlig naturfotografi, om det personliga landskapet… Men det är lättare att förklara på en kurs än i en artikel – många av mina tankegångar är lättare att förklara på ett mer impulsivt sätt till en bild i en bildvisning. Jag kan också tillåta mig att bryta av, eller att vara osammanhängande – något som är betydligt svårare att få fram i en artikel. Men jag ska försöka så gott jag kan – och förhoppningsvis kanske jag kan få läsaren att förstå vad det handlar om.

(I skogen, 2010)

Jag får aldrig vara slav under motivet…
Det finns två naturfotografer i mig – där den ena är mer knuten till alla de fantastiska motiven i naturen. Där jag låter mig fascineras av naturen och samtidigt försöker förmedla denna fascination genom bilderna. Givetvis är jag helt utan eventuella konventioner eller begränsningar. Jag låter mig sväva ut i alla möjliga märkliga bildlösningar och är nyfiken på vad en bild kan förmedla. Tillsammans med ett fint motiv, fotograferat i ett fint ljus – men på ett mer spännande sätt. Förhoppningsvis…

Den andra naturfotografen i mig har det betydligt svårare… Denna fotograf ser motiven mer som hinder och begränsningar. En fotograf som helst måste undvika att tänka motiv och enbart tänka i bilder. De personliga bilderna kan jag enbart hämta från det personliga landskapet, inte från det verkliga landskapet.

På ett eller annat märkligt sätt måste jag klara att lösriva mig från verkligheten – om jag ska kunna göra bilder som är mest möjligt Terje Hellesø…

Men jag vet att jag är i naturen och jag vet att jag måste vara i naturen. Det är i naturen jag finner mitt personliga landskap. Antingen jag går i skogen, vid kusten eller i fjällen – jag måste vara i ett verkligt naturlandskap för att få den rätta stämningen jag behöver för att inte vara där… Märkligt, inte sant?

Jag behöver ljuset, jag behöver känna vinden och lukterna – jag måste vara där. Ungefär som den kände impressionisten Claude Monet. Även om hans bilder kunde vara extremt abstrakta många gånger – så var han tvungen att vara ute. Han var tvungen att fånga upp det naturliga ute i det verkliga landskapet för att han skulle kunna se det personliga landskapet… Han var tvungen att se utifrån sig själv för att kunna fånga upp signalerna inifrån sig själv.

(Skräddare, 2012)

En bild med de personligt valda ingredienserna…
Det viktigaste jag måste lära mig är att lita på mig själv. De olika elementen jag behöver som ingredienser till mina bilder – de väljer jag helt själv. Detta kan ingen lära ut till mig. Det finns ingen fotolärare som kan få en fotograf att upptäcka sitt eget personliga landskap. Det finns ingen annan som kan förklara vad som är rätt eller fel. Eller vad som är bättre än något annat. Svaren bär man inom sig – en annan fotografs personliga landskap kan aldrig bli ditt! Du kan få näring av andra fotografers bilder, du kan kanske också få vissa lösningar – men du får aldrig svaren.

Att kopiera ett personligt landskap från en annan fotograf kan kanske ge dig en snabb succé – men i det långa loppet förlorar du dig själv. Slutet blir då alltid det samma, du förlorar ditt intresse för att fotografera.

Tro mig – under mina mer än trettio år i branschen har jag sett många fotografer komma och sedan försvinna igen. Några kom snabbt och fick mycket fina omdömen – men de försvann igen då ärligheten till sig själv blåste bort i den kalla nordanvinden… Det tar tid att bli sig själv – det personliga landskapet är inte alltid det man först upptäcker. Dessutom kan både höga fjäll och djupa fjordar få ett känsligt personligt landskap med svaga nyanser att snabbt sätta sig i baksätet…

(Råbock, 2007)

I mina drömmar är jag alltid i det personliga landskapet…
Mitt personliga landskap är ett landskap i ständig förändring. Minnen från barndomen, minnen av nära personer som gått bort, mina fantasier, min personliga bild av det verkliga landskapet. All ny lärdom som livets skola ger mig varje dag, alla nya impulser som jag får, min oro över alla möjliga saker – men också när jag njuter av ro i själen och känner djup harmoni. Allt detta lägger sig i det personliga landskapet för att komma fram i helt nya former i mina drömmar. Och när jag drömmer, är jag alltid i det personliga landskapet…

Tro det eller inte – men när jag gör mina personliga bilder, då drömmer jag med en kamera i handen… Allt jag gör; val av exponering, bländaröppning och slutartid. Det objektiv jag väljer att använda, hur jag komponerar, vilka olika element som jag väljer att ha med i bilden – allt detta sker i drömmens tecken.

Och i mina drömmar finns det inte plats för en annan sanning än den som drömmen själv vill ha. Det händer faktiskt att jag fuskar – att jag försöker tvinga fram en annan sanning än den som finns i mitt personliga landskap. Men i det att skapa personliga bilder, går det inte att fuska. Det blir då alltid bilder som vittrar bort med tiden – de äkta personliga bilderna vittrar däremot aldrig sönder!

(Två kajor, 2009)

Andra fotografers personliga landskap
Jag har sett och beundrat bilder från många andra fotografer. Och alltid har jag mest beundrat fotografer som vandrar i sina personliga landskap. Som till exempel de norska fotograferna Jørn Bøhmer Olsen, Pål Hermansen, Leif Rustand och Rolf Sørensen. Dessa fotografer har något eget i sina bilder – jag kan känna igen deras bilder, utan att jag ser deras namn under bilderna. Andra stjärnor jag beundrar av samma orsak är Jim Brandenburg, Wynn Bullock, John Claridge, Gregory Colbert, Ernst Haas, Michio Hoshino, Josef Koudelka, Freeman Patterson och Minor White.

Alla dessa fotografer gör bilder som har det i sig att de utfordrar mig som bildbetraktare – det är bilder som låter mig vandra in i andra fotografers personliga landskap. För att kunna upptäcka, för att bli engagerad och inspirerad – och för att förstå. Hur en annan fotograf tänker, hur en annan människa tänker.

De traditionella och opersonliga naturbilderna kan enbart kommunicera i mer fackliga termer och återge rena upplevelser av motiv och plats. Det är också lätt att kortsiktigt imponera… Men ska vi kunna kommunicera om större saker, behöver vi däremot se fotograferna. Människorna. Personerna. Då behöver vi bilder som visar det personliga landskapet.

(Texten har tidigare varit publicerad)

(Salamander, 2012)