Gammelskogen i tisdags…

(Gammelskogen 1, 2012)

(Gammelskogen 2, 2012)

(Gammelskogen 3, 2012)

(Gammelskogen 4, 2012)

(Gammelskogen 5, 2012)

Bjuder på fem helt nya skogsbilder från Ryfors gammelskog nu i  tisdags. Arbetade med både Samsung Pro 815 och Pentax K7. Svartvitt direkt i kameran. Enkelexponeringar och multiexponeringar. Utan filter, men också några med grönfilter. Arbetade vidare med fasrummet som bildbegrepp.

Varför är bildytan alltid för liten?

(Tornseglare 1, 2012)

(Tornseglare 2, 2012)

(Tornseglare 3, 2012)

Igår arbetade jag aktivt med tornseglare. Igen… En fågel som är oerhört fascinerande i sin flykt, men samtidigt jobbig då det alltid ska gå så hiskligt snabbt hela tiden. Att jag dessutom hade vissa konkreta bilder som jag ville lyckas göra, gjorde det ju inte enklare. Det blev ett antal bilder där tornseglarna hade väldigt svårt att hålla sig i sin helhet inom bildytan. Det fanns även bilder med en fantastiskt fin himmel, där tornseglarna var helt abstrakta för att inte säga nonfigurativa genom sin totala frånvaro…

”Att gråta blod” fick en ny innebörd när jag gick genom bilderna igår under kvällen…