Fem analoga svartvita fågelbilder…

(Silvertärna, 2003)

(Korpar, 1997)

(Ungtrut, 1999)

(Döende tretåig mås, 1996)

(Stormfågel, 1995)

Silvertärnan är från Rönnskär i Hälsingland, med Nikon F5 och 28mm. Korparna är från Brammarps mosse i Skåne, med Nikon FA och 135mm. Ungtruten är från Hallands Väderö i Skåne, med Nikon F3 och 28mm. Den döende tretåige måsen är från Dýrhólaey på Island, med Nikon F3 och 28mm. Stormfågeln är också från Dýrhólaey, med Nikon F3 och 28mm. Till samtliga bilder har jag använt avtonat gråfilter.

Landskap i vardagen…

(Ett staket, 2011)

(Från ett hotellfönster, 2007)

(En skata, 2011)

(Godståget passerar, 2011)

(Ett nerbrunnet torp, 2012)

Till och från fascineras jag av vardagsmotiven även när jag fotograferar landskap. Här visar jag en serie på fem olika bilder. Första bilden på staketet är från Jönköping. Andra bilden är från Nacka. Tredje bilden från Jönköping. Fjärde bilden från Mullsjö. Femte bilden är från Mullsjöskogarna.

Det är just fotografen i mig som dras mot dessa landskap i vardagen. Motiven finns överallt egentligen, det handlar bara om att se dem.