5 analoga fågelbilder 3…

(Tretåiga måsar, 1995)

(Strömstare i flykt, 2000)

(Grågäss, 2005)

(Smålom, 1996)

(Ryttlande sånglärka, 1989)

Visar några fler nyinskannade fågelbilder. De tretåiga måsarna är från Látrabjarg på västra Island, fotograferade med Nikon FA och 400mm. Strömstaren är från Grövelsjön i Dalarna, med Nikon F5 och 800mm. Grågässen är från Ålsjön utanför Söderhamn i Hälsingland, med Nikon F5 och 400mm. Smålommen är från Knuthöjdsmossen i Västmanland, med Nikon FA och 500mm. Sånglärkan i sin sångflykt är från Öland och är en dubbelexponering, där båda exponeringarna är gjorda med Nikon F3 och 300mm. Inga filter eller multiexponeringar i övrigt. De inskannade filerna är nästan identiska med de analoga diabilderna.

Några analoga svartvita landskapsbilder…

(Inishmore, 1995)

(Storamölla, 1989)

(Norrviken, 1988)

(Breiðavik, 1995)

(Gullfoss, 1995)

Svartvita bilder ligger mig varmt om hjärtat. Visar här fem landskapsbilder som jag i efterhand konverterat till svartvitt i Photoshop. Bilderna är nyinskannade diabilder som jag tycker blev mer intressanta i just svartvitt. Bilden från Inishmore, en av öarna i Aran Islands på västra Irland, är fotograferad med Nikon F3 och 20mm. Avtonat gråfilter över himlen. Bilden från Skånes tredje högsta vattenfall utanför Ängelholm är fotograferat med Nikon F3 och 16mm fisheye. Bilden från Norrviken utanför Båstad i Skåne är fotograferat med Nikon F3 och 20mm. Avtonat gråfilter över himlen. Bilden från Breiðavik på västra Island är fotograferat med Nikon F3 och 28mm. Avtonat gråfilter över himlen. Bilden från Gullfoss på Island är fotograferat med Nikon F3 och 28mm. Avtonat gråfilter även här. Ingen av bilderna är multiexponeringar, och bortsett från konverteringen till svartvitt så är de inskannade filerna i övrigt nästan identiska med de inskannade analoga bilderna.