5 analoga fågelbilder 2…

(Trädkrypare, 1998)

(Tjäder, 2005)

(Stormfågel, 1997)

(Storlom, 1994)

(Korpar, 1989)

Visar fem olika fågelbilder. Trädkryparen är från Össjö i Skåne, från samma ställe som bilden på talltitan som jag visat innan. Kameran var Nikon FA och brännvidden 400mm. Tjädertuppen är från mitt tjädergömsle i Trönöskogarna utanför Söderhamn i Hälsingland, fotograferat med Nikon F5 och 400mm. Stormfågeln är från Skummeslövsstrand i Halland och visar en strandad stormfågel efter en mycket kraftig storm. Under dessa dagar fick jag inte enbart se många döda eller döende stormfåglar; utan även mängder av klykstjärtade stormsvalor, tärnmåsar, tretåiga måsar, bredstjärtade labbar mm. Här sitter stormfågeln i solnedgången, med Nikon F3 och 28mm. Avtonat gråfilter över himlen. Den ropande storlommen är från Brängen utanför Mullsjö, med Nikon F4 och 1200mm. Korparna är från vårt örngömsle under vintern 1988-89, med Nikon F3 och 400mm. Inga övriga filter eller multiexponeringar. De inskannade filerna är nästan identiska med de analoga diabilderna.