5 analoga vinterbilder…

(Strömstare, 2000)

(Bergfinkar, 1997)

(Infruset näckrosblad, 2000)

(Vinterskog, 1999)

(Isfigurer, 1997)

Visar fem analoga vinterbilder. Strömstaren är från Grövelsjön i Dalarna, med Nikon F5 och 800mm. Bergfinkarna är från Välinge i Skåne, med Nikon F5 och 400mm. Näckrosbladet är från Pennebosjön i Halland, med Nikon F3 och 28mm. Vinterskogen är från Bærumsmarka i Norge, med Nikon F3 och 28mm. Isfigurerna är från Josefinelust på Kullaberg i Skåne, med Nikon F3 och 105mm. Ficklampa har jag använt som ljuskälla i näckrosbilden. Avtonat gråfilter till vinterskogen. Annars inga filter eller multiexponeringar. De inskannade filerna är nästan identiska med de analoga diabilderna.

Under alla de år jag fotograferat så har jag varit lika aktiv under hela året. Därför kan jag idag se i mitt arkiv att de olika årstiderna, och alla de 12 månaderna, är ungefär lika representerade i antal bilder. En särskild förtjusning har jag för de blå färgerna under vintern. Och jag arbetar med alla motiv, med särskild fokus på olika isdetaljer. En rekommendation till alla läsare; glöm inte att fotografera nu under vintern!