5 olika analoga naturbilder…

(Smålom, 1996)

(Älg, 1987)

(Ekorre, 1987)

(Ungtrut, 1999)

(Skymning, 1995)

Visar fem olika analoga och nyinskannade naturbilder. Smålommen är från Knuthöjdsmossen i Västmanland, med Nikon FA och 400mm. Den lipande älgen är från Halleberg i Västergötland, med Nikon F3 och 300mm. Ekorren är från Fredriksdal i Helsingborg i Skåne, med Nikon F3 och 300mm. Ungtruten är från Hallands Väderö i Skåne, med Nikon F3 och 28mm med avtonat gråfilter. Skymningsbilden är från Ross Lake i Connemara på västra Irland, med Nikon F3 och 20mm med avtonat gråfilter. De inskannade filerna är nästan identiska med de analoga diabilderna.