5 analoga fågelbilder…

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Jag har ju skannat in rätt många analoga bilder under senaste månaden. Visar denna serie på fem helt olika analoga fågelbilder. Skärfläckan och den speglande kvällssolen är från Hasslarps dammar i Skåne med Nikon F5 och 800mm. Tofsvipan är från Storetveit utanför Bergen hemma i Norge med Nikon F3 och 300mm. Spillkråkan är från Vadtjärn söder om Söderhamn i Hälsingland med Nikon F5 och 400mm. Entitan är från Össjö i Skåne med Nikon F3 och 270mm. Speglingen av en kanadagås är från Ålsjön utanför Söderhamn i Hälsingland med Nikon F5 och 400mm. Inga bilder med filter och inga multiexponeringar. Inga ändringar i Photoshop i efterhand.

(Bild 1 – Skärfläcka, 2000)
(Bild 2 – Tofsvipa, 1985)
(Bild 3 – Spillkråka, 2005)
(Bild 4 – Entita, 1997)
(Bild 5 – Kanadagås, 2005)