De skarpa naturbilderna…

(1)

(2)

Det är svårt att bli av med stämplar. Jag har fått några sådana genom åren, varav några är rejält envisa sedan flera år tillbaka. Mest tänker jag då på alla mina ”oskarpa” bilder. Gör du inga skarpa bilder Terje?

Jag har många gånger haft föreläsningar där 80 % av bilderna varit synnerligen skarpa, men trots det fått flera kommentarer efteråt som handlar om varför jag gör så många ”oskarpa” bilder. Det verkar inte spela någon roll att de flesta bilderna är så skarpa att de nästan sticker i ögonen…

Ibland kan jag undra vad detta beror på. Har man väl profilerat sig med att med stor förtjusning presentera många ”oskarpa” bilder – då får man väl skylla sig själv, eller?

Kan det bero på att de ”oskarpa” bilderna appellerar mer än de skarpa, är det så att de har ett starkare visuellt uttryck? Eller är det rent av så att de ”oskarpa” bilderna provocerar mer än de skarpa och därför sticker ut ur mängden?

Många ser heller inte skillnad på oskärpa och oskärpa… Vad är rörelseoskärpa? Hur uppfattas den oskarpa bakgrunden med ett kort skärpedjup? Vari ligger den fotografiska bildens tydlighet; i skärpan på huvudmotivet eller i totalskärpan över hela bilden? Kan även ett mjukt ljus i gryningen eller skymningen, eller i tät dimma, också uppfattas som någon form av oskärpa? Särskilt för den oinvigde som nästan undantagslöst fotograferar mitt på dagen i skarpt solsken med blå himmel.

Tittar genom min bildskörd från de senaste åren. Skärpan dominerar fullständigt! Huvudmotiven är skarpa enligt den allmänna normen och även ytterst tydliga för den som tittar på bilden. Rörelseoskärpa och softad omgivning med kort skärpedjup täcker ungefär 30 % av de senaste årens bildskörd. Resten av mina bilder är alltså synnerligen skarpa. Kanske inte det som förväntas av en välprofilerad ”sudd-å-skakfotograf”…

Vad gäller rörelseoskärpa är fotografkåren delad; många är allergiska medan andra jublar. Rörelseoskärpan ses bland många som nymodig och annorlunda, bland andra som en modegrej och ett krampaktigt försök att bli mer konstnärlig. Fast så där nytt är det egentligen inte…

Redan för femtio år sedan publicerade tidningen Life långa bildreportage från fotografen Ernst Haas; bilder på tjurfäktning och rodeos med en extremt målerisk och nästan abstrakt rörelseoskärpa. Hans bilder väckte stor förtjusning och Haas ansågs som nyskapande och en pionjär som tog stillbildsfotografin in i en helt ny riktning. Idag anses Ernst Haas vara en av de mest betydelsefulla fotograferna i fotohistorien och kanske den viktigaste inspiratören för den moderna fotografin.

Ernst Haas beskrev sitt koncept kring rörelseoskärpan inför hans stora utställning på The Museum of Modern Art i New York i 1962 så här: ”To express dynamic motion through a static moment became for me limited and unsatisfactory. The basic idea was to liberate myself from this old concept and arrive at an image in which the spectator could feel the beauty of a fourth dimension, which lies much more between moments than within a moment. In music one remembers never one tone, but a melody, a theme, a movement. In dance, never a movement, but again the beauty of a movement in time and space.”

Många fotografer får också kritik för att de genom rörelseoskärpan försöker härma annan bildkonst, såsom måleriet. Vilket är ett grovt missförstånd! Med rörelseoskärpan försöker man återskapa känslan för rörelse på ett sätt som stillbildsfotografin är ensam om att kunna visa. Låt vara att man ibland använder rörelseoskärpan för att förstärka en målerisk effekt, så är den måleriska effekten inte där för att man ska tro att man tittar på en målning. Det är fortfarande ett fotografi – och ingenting annat!

Många fotografer använder idag rörelseoskärpan som ett sätt att bli mer ”konstnärliga”, men detta tyder på ett endimensionellt konstnärligt tänkande. Att göra en konstnärlig fotografisk bild är ju inte så enkelt som att ”ruska lite” med kameran… Men rörelseoskärpan är däremot ett lika typiskt fotografiskt uttryckssätt som den frysta rörelsen, även inom den fotografiska konsten. Det får vi inte glömma!

Den breda massan är däremot nästan fullständigt överens; den fotografiska rörelseoskärpan är fascinerande och uppseendeväckande. Den ”sticker ut” och den förmedlar en annan verklighet än den frysta eller skarpa. Och den verklighetsförankrade fotografiska bilden får även en större möjlighet att förmedla livets övriga dimensioner; som drömmen, fantasin och den svårdefinierade känslan.

Väljer att illustrera med två synnerligen helt olika bilder; bilden på tornseglaren i flykt är fotograferad med Nikon D100 på bländare 22 och 1/20 sekund slutartid. Rådjuren är fotograferad med Nikon D200 på bländare 2.8 och 1/1250 sekund slutartid. Båda bilderna är fotograferade med 400mm. Tornseglaren är från 24 juni 2006 och rådjuren från 4 april 2007. Inga filter eller multiexponeringar. Inget har lagts till eller tagits bort i Photoshop i efterhand.

Texten har tidigare varit publicerad.

(Bild 1 – Tornseglare, 2006)
(Bild 2 – Det gyllene mötet, 2007)