Korpar och troll…

(1)

”För att kunna ta en bra bild måste man redan se den, enligt ett vanligt påstående. Det vill säga, bilden måste finnas i fotografens huvud i eller innan det ögonblick negativet exponeras. De som rättfärdigar fotografin har för det mesta inte kunnat vidgå att ströskottmetoden kan ge ett helt tillfredställande resultat, speciellt om den används av någon med erfarenhet. Men trots att de ogärna vill säga det har de flesta fotografer alltid – och av goda skäl – haft en nästan vidskeplig tilltro till den lyckliga slumpen”.  (Susan Sontag)

Jag vill också passa på att säga att samtliga bilder som illustrerar mina blogginlägg sedan nystarten har blivit ifrågasatta för sin fotografiska äkthet (med undantag för inlägget om Snusen). Många har trott att dessa bilder är förändrade i datorn (eller klippta-och-klistrade). Vilket de givetvis inte är!

(Bild 1 – Korpar och troll, 2007)