Om fotografi…

(1)

1973 skrev den amerikanska författaren Susan Sontag en av de viktigaste böckerna om fotografi som någonsin skrivits. Här skriver hon om fenomenet ”fotografi” och hur detta har påverkat bilden av vår värld och även hur vi ser på konsten. Bokens originaltitel var ”On Photography” och den kom ut på svenska 1981 med titeln ”Om fotografi”. Under ett flertal av de fotokurser jag haft upp genom åren så har jag ofta hänvisat till just denna bok, för att vi fotografer ska kunna få en så bra helhetsbild som möjligt kring fotografifenomenet; både som bildbetraktare och som fotografer själva.

I kapitlet ”Den heroiska synen” på sida 102-103 skriver hon:

Att fotografier ofta beröms för att de är oförställda, ärliga, tyder på att de flesta fotografier naturligtvis inte är det. Ett decennium efter det att Fox Talbots negativa-positiva metod hade börjat ersätta dagerrotypin (den första användbara fotografiska processen) vid 1840-talets mitt uppfann en tysk fotograf den första tekniken för retuschering av negativet. Hans två versioner av samma porträtt – det ena retuscherat, det andra inte – väckte åskådarnas häpnad vid Exposition Universelle i Paris 1855 (den andra världsutställningen, och den första med en fotografisk avdelning). Nyheten att kameran kunde ljuga gjorde att det blev betydligt populärare att låta sig fotograferas.

Lögnens konsekvenser måste vara mer avgörande för fotografin än de någonsin kan vara för måleriet, eftersom de platta, vanligen rektangulära avbilder som fotografier är utger sig för att vara sanna på ett vis som målningar aldrig kan göra. En förfalskad målning (som falskeligen tillskrivs en viss upphovsman) falsifierar konsthistorien. Ett förfalskat fotografi (som retuscherats eller manipulerats eller vars bildtext är falsk) falsifierar verkligheten. Fotografins historia skulle kunna sammanfattas som kampen mellan två olika imperativ: förskönande, vilket härrör från finkonsten, och sanningssägande, vilket inte enbart mäts enligt en uppfattning om värderingsfri sanning, ett arv från naturvetenskaperna, övertaget från 1800-talets litterära förebilder och från den (då) nya oberoende journalistiken.

Susan Sontag – Om fotografi
P A Norstedt och Söners förlag, Stockholm 1981
ISBN: 91-1-803341-5

(Bild 1 – Silvertärna i solnedgången, 2007)